НИС

НИС – лоциран у центру града и опремљен најновијом технологијом нуди најбоље услове за организовање састанака, конгреса и пословних коктела.

Народног фронта 12

Tel: +381 21 48 11 111

Website: www.nis.rs

E-mail: igor.prusina@nis.eu

Adresa

Народног фронта 12