Конгресни центар Мастер

Конгресни центар Мастеркоји је део Новосадског сајма, пружа могућност организовања бројних догађаја попут сајмова, конференција, презентација. Предност овог конгресног центра јесте његова мултифункционалност која омогућава трансформисање сала према потребама клијената.

Хајдук Вељкова 11

Тел: +381 21 48 30 777

Website: www.sajam.net

E-mail: andrea.knezy@sajam.net

Adresa