Новосадска критична маса

27.Окт

Kритична маса је бициклистички догађај познат у свету још од септембра 1992. године, када је у Сан Франциску одржан под називом “Cummute clot”. Данас се организује у преко 400 градова у свету ради указивања на проблеме са којима се бициклисти сусрећу и ради промоције здравог начина живота. У Новом Саду се одржава сваког последњег петка у месецу и полази се из Лиманског парка у 17 часова.

Место одржавања: Старт у Лиманском парку у 17 часова

www.nsbi.org.rs

Adresa