Винарију Дудан

Када путем из Баноштора кренете ка Нештину и успорите возећи кроз Сусек, са десне стране пута угледаћете грађевину у облику коцке и по табли истакнутој на улазним вратима знаћете да сте стигли у Винарију Дудан. Власник винарије, Звонимир Дудан, је баш на потесу, који се обећавајуће спушта ка Дунаву, одлучио да започне нови подухват водећи се интернационалним искуством многих успешних и креативних постигнућа која је оставио иза себе. Изазов је био велики, јер се одлучио да му предузетништво буде виноградарство и винарство на комаду земље који је, са делом старог подрума некадашње господске куће, до 1937. припадао италијанској грофовској породици Одескалки. Засаде винове лозе подигао је 2013, а сортимент грожђа који је одабрао уз помоћ проф. др Ђорђа Папића чине[1]: италијански ризлинг, шардоне, мерло и мускат хамбург. У понуди су: Italijanski Rizling Vinarije Dudan, Šardone Vinarije Dudan, Roze Merlo Vinarije Dudan и Roze Muskat Hamburg Vinarije Dudan.

То су вина са свим одликама јединственог фрушкогорског тероара добијена комбинацијом знања и искуства успешног енолога Тање Ђуричић, високе технологије, аутоматизације и дигитализације примењење код прераде и чувања вина за коју је задужен власник, spiritus movens читавог подухвата. IT и инжењерске иновације у поступку прераде грожђа, ферментације и чувања вина су примењена знања професије у којој је власник винарије био успешан и у претходној интернационалној каријери, а овде су то: контрола температуре сваког инокс танка преко телефона и систем управљања инертним гасом, аргоном за спречавање погубног утицаја кисеоника на вино у танковима. Ту је и потреба власника да увек учи што показује и занимање за ведску-природну пољопривреду за унапређење здравља земљишта, човека и окружења. Респектабилна енергија, потреба да ради најбољи што може, те тежња за напредовањем, уз далматински ген наслеђен од предака из каштеланског подручја, темељи су на којима почива ново предузетништво виноградара и винара Звонимира Дудана. Одраз тог новог прегалаштва су и награде за вина Винарије Дудан. На 23. Баношторским данима грожђа (2019) Roze Merlo Vinarije Dudan понело је титулу најбоље оцењеног розе вина, а Italijanski Rizling Vinarije Dudan награђен је златном медаљом.

Туристички програм је специфичан. Док се не прошири простор постојеће винарије, догради дегустациона сала и смештајни део, посетиоцима се нуди дегустација и куповина вина уз залогаје за раздвајање вина у постојећем објекту. Све прати прича о утицају Одескалкија на развој винарства у Срему, о фрушкогорским винима и технологији прављења и чувања вина, а специфичност је повезивање са атрактивностима које нуди Сусек. Идеја Звонимира Дудана је да посета Винарији Дудан, осим очекиваног садржаја које винарије нуде, буде и упознавање са вредностима оближње Цркве Св. Арханђела или неко друго изненађење које нуди сусечка стварност. За све посетиоце најава је обавезна. У плану је отварање винског локала у Новом Саду где ће се понуда вина Винарије Дудан приближити резидентима и посетиоцима Новог Сада.

 

Најава је обавезна.

Николе Тесле 165, Сусек

Телефон: +381 (0)63 500 150

E-mail: zdudan@gmail.com

 

Текст: Гордана Стојаковић

Фотографије: Александар Милутиновић

Туристичка организација Града Новог Сада не одговара за промену информација и услуга.

Текст постављен: септембар 2021.


[1] Сортимент грожђа као и транскрипција назива дати су према Циндрић, Петар и Владимир Ковач (2007) „Виноградарство и вина.“ Фрушка гора. ур. Небојша Јовановић и Јелица Недић.  стр. 498. Београд: Завод за уџбенике.

Адреса