Јавно предузеће Спортски и пословни центар Војводина (СПЕНС)

Шетајући многобројним улицама и холовима објекта највише се стиче утисак боравка у једном ,,Граду у граду”. На 14.259 м2 налази се мноштво модерно опремљених продајних простора, банака, туристичких агенција, књижара, салона за забаву: билијар клубова, фитнес клубова, златара и сл. Богата и разноврсна понуда, радно време прилагођено потребама савременог живота, гарантују задовољство посетиоцима пословног центра ,,Војводина”. Да је центар атрактивно место не само за спортисте, грађане Новог Сада и многобројне госте Града, него и за пословни свет доказује све веће присуство представништава фирми разних делатности. У канцеларијском простору на 1.618 м2 налази се више представништва, спортских клубова, новинских агенција, адвокатска канцеларија, маркетиншка агенција и сл.

У канцеларијском простору на 1.618 м2 налази се више представништва, спортских клубова, новинских агенција, адвокатска канцеларија, маркетиншка агенција и сл.
Спортски и пословни центар “Војводина”

Оно по чему је Нови Сад препознатљив, свакако су сјајни просторни услови за бављење разноврсним спортским активностима. Најрепрезентативнији спортски објекат у Новом Саду–Спортски и пословни центар “Војводина”, односно популарни Спенс, изграђен је 1981. године за потребе Светског првенства у стоном тенису. Ту се налазе: спортски, пословни, културолошки и угоститељски садржаји распоређени у четири целине: отворени спортски терени, фудбалски стадион, затворени спортски терени, пословни, трговачки и угоститељски део и гаража са паркинг простором. Поред СПЕНС-а налази се фудбалски стадион “Карађорђе’’ на којем се одржавају значајнија спортска такмичења. У саставу Спортског и пословног центра “Војводина” налази се и Спортски центар ,,Сајмиште”, као засебан спортски објекат. Комплекс СЦ ,,Сајмиште” обухвата простор укупне површине 56.598 м2. Објекти СЦ ,,Сајмиште” су: спортска хала, аутоматска четворостазна куглана, отворени базени, отворени спортски терени, две монтажне хале за тенис и за мали фудбал и кошарку. (www.spens.rs) Незаобилазни део спорта представља и Факултет физичке културе у Новом Саду. У његовом саставу налазе се велика сала, мала сала, теретана, кабинет за кинезитерапију, као и Ђачко игралиште са затвореном великом салом, отвореним фудбалским тереном, атлетском стазом и отвореним теренима за кошарку, рукомет и мали фудбал, а факултет располаже и савременом опремом за функционалну дијагностику.

Adresa

Сутјеска, Нови Сад