Sremski Karlovci

Sremski Karlovci zauzimaju izuzetno mesto u istoriji Srba, jer je u njima bilo sedište srpske Mitropolije, a tu je osnovana i Bogoslovija, druga u pravoslavnom svetu, kao i Karlovačka gimnazija, prva gimnazija kod Srba. Krase ga spomenici kulture i institucije nastale pretežno tokom 18. i 19. veka, a među njima se markantnošću ističu Patrijaršijski dvor, Saborna crkva i Kapela mira.