SPENS

Sportski i poslovni centar „Vojvodina”

Ono po čemu je Novi Sad prepoznatljiv, svakako su sjajni prostorni uslovi za bavljenje raznovrsnim sportskim aktivnostima. Najreprezentativniji sportski objekat u Novom Sadu–Sportski i poslovni centar „Vojvodina”, odnosno popularni Spens, izgrađen je 1981. godine za potrebe Svetskog prvenstva u stonom tenisu. Tu se nalaze: sportski, poslovni, kulturološki i ugostiteljski sadržaji raspoređeni u četiri celine: otvoreni sportski tereni, fudbalski stadion, zatvoreni sportski tereni, poslovni, trgovački i ugostiteljski deo i garaža sa parking prostorom. Pored SPENS-a nalazi se fudbalski stadion „Karađorđe’’ na kojem se održavaju značajnija sportska takmičenja. U sastavu Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina” nalazi se i Sportski centar ,,Sajmište”, kao zaseban sportski objekat. Kompleks SC ,,Sajmište” obuhvata prostor ukupne površine 56.598 m2. Objekti SC ,,Sajmište” su: sportska hala, automatska četvorostazna kuglana, otvoreni bazeni, otvoreni sportski tereni, dve montažne hale za tenis i za mali fudbal i košarku. (www.spens.rs) Nezaobilazni deo sporta predstavlja i Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu. U njegovom sastavu nalaze se velika sala, mala sala, teretana, kabinet za kineziterapiju, kao i Đačko igralište sa zatvorenom velikom salom, otvorenim fudbalskim terenom, atletskom stazom i otvorenim terenima za košarku, rukomet i mali fudbal, a fakultet raspolaže i savremenom opremom za funkcionalnu dijagnostiku.