Petrovaradin - Istorija

Istorija beleži da su na desnoj obali Dunava, na Petrovaradinskoj steni naselja i utvrde imali Kelti, Rimljani i Mađari, da bi krajem…

Pročitaj više

Petrovaradinska tvrđava

Petrovaradinsko Podgrađe ili Gradić na Petrovaradinskoj strani Novog Sada, predstavlja ambijentalnu celinu koja se harmonično…

Pročitaj više

Atrakcije na tvrđavi

PETROVARADINSKA TVRĐAVA – „Gibraltar na Dunavu’’, građena je između 1692-1780. godine. Prostire se na površini od 112 ha.

Pročitaj više