Petrovaradin - Istorija

Usled njegovog izrazito značajnog geografskog i strateškog položaja, istorijski podaci o Petrovaradinu dosežu znatno dublje u prošlost...

Pročitaj više

Petrovaradinska tvrđava

Petrovaradinsko Podgrađe ili Gradić na Petrovaradinskoj strani Novog Sada, predstavlja ambijentalnu celinu koja se harmonično…

Pročitaj više

Atrakcije na tvrđavi

PETROVARADINSKA TVRĐAVA – „Gibraltar na Dunavu’’, građena je između 1692-1780. godine. Prostire se na površini od 112 ha.

Pročitaj više