'

Muzej Vojvodine, Novi Sad

Muzej Vojvodine site 1

Muzej Vojvodine, Novi Sad

Ove godine Muzej Vojvodine obeležiće dva veoma značajna datuma: 170 godina od rađanja ideje da se formira muzejska zbirka pri Matici srpskoj, odnosno 70 godina od osnivanja Vojvođanskog muzeja. Biće to prilika da se javnosti skrene pažnje, odnosno podseti da je nastanak ove  muzejske ustanova, sa bogatim  fondom  od  400.000 predmeta i bibliotečkim fondom koji ima više od 50.000 publikacija, u tesnoj vezi sa Maticom srpskom. Naime, 26. oktobra 1847. godine, na osnovu  ideje iznete u „Letopisu Matice srpske“ 1825. godine,  doneta je odluka da se osnuje Srpska narodna zbirka ili Muzeum. Namera   je bila da to bude  „ogledalo života našega naroda u krajevima u kojima on živi“.

Tako je nastala prva  zbirka i to iz zaostavštine Save  Tekelije. Negujući tradiciju decenijama, ta zbirka je prerasla u Muzej Matice srpske. I upravo od tog muzeja, izdvajanjem dela materijala, 30. maja 1947. godine, formiran je Vojvođanski muzej.

Ova muzejska ustanova, koja ima bogate zbirke iz više oblasti,  sada se nalazi u centru Novog Sada, u Dunavskoj ulici broj 27. Tu je od 1974. godine, u zgradi podignutoj 1896. godine.

Posetioci Muzeja Vojvodine mogu da pogledaju stalnu postavku koja svedoči o razvoju ovog područja u proteklih 8 hiljada godina.  Kao najdragoceniji eksponati navode se tri rimska paradna pozlaćena šlema, jer predstavljaju jedinstvene primerke u Evropi.

Inače, na  prostoru od 3.000 m2 izloženo je 6.000 reprezentativnih eksponata iz arheologije, opšte istorije, istorije umetnosti i etnologije. „Izloženi predmeti svedoče o trajanju ljudskih zajednica i kultura od paleolita i mezolita do prvih ljudskih tragova kod Iriga starih oko 70.000 godina, preko starčevačke, vinčanske i drugih neolitskih kultura, višeslojne Gomolave, Feudvara i Kalakače, do mitskih vremena stare Grčke i velelepnih spomenika imperijalnog Rima, od seoba naroda do smena etničkih zajednica – slovenskih, ugarskih, srpskih i drugih naroda“, saznaje se u Muzeju. Postoji i drugi deo stalne postavke, koji svedoči o događanjima od sredine 19. do pedesetih godina 20. veka i to u Dunavskoj 37.

Osim stalnih postavki, u prostorijama Vojvođanskog muzeja organizuju se i tematske izložbe, predavanja, radionice i mnogi drugi programi.

Muzej Vojvodine obavlja poslove matične delatnosti za sve ustanove zaštite pokretnih kulturnih dobara, muzeja i muzejskih zbirki na području Vojvodine, odnosno nadzor nad njihovim stručnim radom.
Ova muzejska ustanova ima svoje ogranke – depadanse Etno park „Brvnara“ u Bačkom Jarku i Muzejski kompleks Kulpin. Stalne postavke ima i na nekoliko drugih lokacija: pedagoška izložba u gimnaziji J. J. Zmaj u Novom Sadu, spomen izložba istoričaru i piscu Jovanu Rajiću u manastiru Kovilju, svetski poznatom naučniku  Mihajlu Pupinu u Idvoru, zavičajni muzej u Čereviću, muzejske postavke u Ruskom Krsturu i Hrtkovcima, u rodnoj kući Miloša Crnjanskog i biblioteci u Čongradu (Mađarska), u rodnoj kući Dositeja Obradovića u Čakovu (Rumunija), rodnoj kući Save Tekelije u Aradu (Rumunija) i u Muzeju Batinske bitke.

Vojvođanski muzej je zaslužan i za osnivanje nekoliko ustanova koje brinu o zaštiti spomenika kulture i prirode, kao što su: Muzej Grada Novog Sada,  Pozorišni muzej Vojvodine i Poljoprivredni muzej Vojvodine, pokrajinski zavodi za zaštitu spomenika kulture,  odnosno prirode prirode.
Na osnovu razmene muzejskih izdanja, Muzej Vojvodine sarađuje sa 192 kulturne institucije iz 29 država.

Autor: G. Pašin u saradnji sa Turističkom organizacijom Novog Sada