'

Međunarodni festival klasične muzike NOMUS

web2017nomus-2

Međunarodni festival klasične muzike NOMUS

NOVOSADSKE MUZIČKE SVEČANOSTI NOMUS (Sinagoga, Multimedijalni centar Akademije umetnosti, Gradska kuća,  20 – 28. april 2017. godine)

Međunarodni festival klasične muzike Novosadske muzičke svečanosti (NOMUS) održava se svake godine u aprilu mesecu u trajanju od 7 do 10 dana. Ovo je najznačajnija manifestacija u organizaciji Muzičke omladine. Reč je o festivalu sa zavidnom, dugogodišnjom tradicijom. Zahvaljujući smišljeno odabranom programu i kvalitetnim interpretacijama čuvenih umetnika, ne samo s naših prostora, već i iz inostranstva, Novi Sad je svake godine tokom aprila meseca, kada se festival održava, prestonica na međunarodnoj muzičkoj mapi. NOMUS je proglašen za manifestaciju od izuzetnog značaja od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, a od 2012. godine, zajedno sa najznačajnijim festivalima u našoj zemlji postao je i član EFA (Međunarodne asocijacije Evropskih festivala). U jаnuаru 2015. godine NOMUS-u je dodeljenа Nаgrаdа ugledne revije „Muzikа klаsikа” u kаtegoriji Muzički festival u 2014. godini. Detaljan program ovogodišnjeg NOMUS-a možete pogledati na sajtu Muzičke omladine: http://www.muzickaomladina.org/nomus/.