Room Escape

RoomEscape je nova zanimljiva logička igra, napravljena za timove od 2 do 5 ljudi prema dizajnu članova MENSE Srbije koje sadrže originalne zagonetke, mistiku kao i priče koje su posebne za svaku tematsku sobu. Zatvoreni u sobama “Tesla’s Mistery” ili “Back to school”, svaki tim ima 60 minuta da reši misterije upotrebom logike i timskog rada. Da bi uspeli da pobede sobu, igrači moraju da sarađuju u svakom momentu i koraku. RoomEscape Novi Sad je ocenjen prvi mestom i sertifikovan od strane TripAdvisor.com kao najbolja zabava u Novom Sadu.

m: +381 69 1807 666
e: info@roomescape.rs
w: novisad.roomescape.rs

roomescape-poster2
Kategorija: Lokacija: