Prirodnjačka zbirka Zavoda za zaštitu prirode

Prirodnjačkom izložbom dominira lobanja sa kljovama runastog mamuta, izvađena 1947. godine iz korita reke Tise kod Novog Bečeja. Lobanja je odlično očuvana, te se na osnovu toga smatra jedinstvenim primerkom ne samo na teritoriji naše zemlje već i u Evropi. Na izložbi je prikazan i najstariji eksponat u ornitološkoj zbirci, preparat beloglavog lešinara iz 1910. godine sa Obedske bare.

Radnička 20a
Tel: 021/ 4896 345
E-mail: novi.sad@pzzp.rs
Web: www.pzzp.rs
Radno vreme: ponedeljak – subota 8:00 do 16:00

prirodnjacki-muzej