Hotel Rimski (G)

Hotel Rimski smešten je na ulasku u Novi Sad, 1.5 km od centra grada, autobuske i železničke stanice. Hotel raspolaže sa 15 soba i 4 apartmana, kafe-barom, restoranom i kongresnom salom.

Jovana Cvijića 26,
Tel: +381 21 443 237, +381 21 443 231
Website: www.hotelrimski.com
E-mail: rimski@sezampro.rs, rimski@eunet.rs

Visa, Master, Maestro, Dina, Diners
50
40
Prilagoređen osobama sa posebnim potrebama
Kategorija: , Lokacija: