Bazeni – Spens

Zatvoreni bazeni: površine 2.964 m2.
-Veliki bazen je dimenzija: 50 x 25 m.
-Mali bazen je dimenzija: 20 h 12 m.
Kapacitet gledališta je 1.000 posetilaca. Svlačionice za kupače sa 50 kabina, kapacitet 300 korisnika.

Otvoreni bazen – dimenzija 50 x 21 m – sa 8 takmičarskih staza, rasveta omogućava noćno kupanje.
Kapacitet je 1.500 posetilaca.

Smene na bazenu:
Radni dan:
10,45-12,45 / 13,00-15,00 / 17,00-19,00

Vikend i praznici:
9,00-11,00 / 12,00-14,00 / 15,00-17,00 / 18,00-20,00

Noćno kupanje:
petak: 22,00 – 24,00
subota: 21,00-23,00

MQ7A9389
Kategorija: , Lokacija: