Banoštorski vinar Jovan Stojković među dva sunca

Kuća Stojkovića, sa istoimenim vinski podrumom, nalazi se na padini sremskog sela Banoštor koje se kućama i vinogradima neumorno spušta ka Dunavu. Spolja niz spojenih, prizemnih kuća u nevelikom dvorišu ne nagoveštava da je u unutrašnjosti prijatno i kreativno uređen prostor za degustaciju vina. Nekadašnja štala sada je moderna trpezarija komotno prilagođena potrebi da se pedesetak osoba smesti i posluži domaćim vinima i sremačkom hranom, a da pogled nikad ne skrene sa jednostavno raspoređenih boca rozea,  crvenog i belog ivina i za to dobijenih pobedničkih pehara i plaketa. Ako pažljivije pogledate, na podu su postavljeni prozori kroz koje je moguće baciti pogled u podrum ispod glavne kuće gde je uredno složena respektabilna zaliha buradi punih vina. To je stariji podrum, sagrađen 1912. od kad se meri  vinarska tradicija porodice Stojković. Drugi podrum sagrađen je stotinu godina kasnije, a od tada počinje da se računa period ekspanzije proizvodnje vina i turističke delatnosti porodice Stojković.

Da li je blagost i dinamičnost kojom nas dočekuje nasmejani i raspoloženi vinar Jovan Stojković nešto što se na banoštorskim padinama podrazumeva, ne znamo, ali polet sa kojim nam objašnjava da mesni vinogradi žive od dva sunca upućuje da u to poverujemo. Banoštorsko nebo greje ono isto žarko sunce koje greje i nas, ali nigde ne postoji takav odsjaj koji kao ovde sunce od dole predaje vinogradima posredstvo moćne dunavske površine.

Kod Stojkovića su sva vina – vina kuće. Računa se da svaka osoba kroz gutljaj vina dodaje nešto sopstvenog raspoloženja, nešto drugačijih ličnih začina koji se ne mogu ni objasniti ni poreći što na kraju zgotovi zbir različito vrednovanih vinskih karaktera. Tako nastaje situacija da u Podrumu Stojković svako može da ima različito omiljeno vino, te da su tek posle degustacije gosti pozvani da odrede ona vina kuće koja žele da ponesu sa sobom.

Fruškogorski period porodice Stojković započeo je u drugoj polovini 18. veka kada su, kao mnogoljudni rod, u talasu seobe sa Kosova i Metohije stigli na sremsku stranu Dunava, u Banoštor. Na to danas potseća prikaz porodičnog stabla Stojkovića i priča domaćina, Jovana Stojkovića koji, pokazujući imena tek rođenih unuka, ponavlja reči pesme uramljene na zidu kuće: „… da gajimo decu, grožđe i vino sa dva sunca.“

G. Stojaković

Informacije za turiste:
Podrum Stojković, Nikole Pašića 13, Banoštor (najava grupa je obavezna)
+381 (0)21 879 188; +381 (0)64 8017 902; +381 (0)63 471 591
e-mail: podrumstojkovic@yahoo.com

Kategorija: Lokacija: