KINESKA ČETVRT I ALTERNATIVNA KULTURNA MATRICA

Poslednjih godina se u odnosu na tradicionalnu kulturnu produkciju grupišu programi i dešavanja u okviru nove kulturne matrice – ka avangardi i alternativi, čiji je programski epicentar Studentski kulturni centar, a prostorni epicentar – Kineska četvrt. Nova kreativna energija koja deluje na prostoru Kineske četvrti deo je ideja i aktivnosti koje su kandidovale Novi Sad za Evopsku prestonicu kulture 2021.
Alternativa tradicionalnoj kulturnoj matrici su institucije kao što su: Likovni krug – Udruženje umetnika Petrovaradinske tvrđave i Kulturni centar CK13. Likovni krug je najveća neformalna kolonija umetnika na svetu, jer na prostoru Petrovaradinske tvrđave, već više od pedeset godina okuplja preko 200 umetnika, najviše slikara. Tu treba pomenuti i Galeriju ITD ili Institut za transfuziju dizajna. Kulturni centar CK13 je sedište alternativnih i inovativnih programa koji korespondira sa publikom avangardnog senzibiliteta i različitih identiteta.