JAVNE NABAVKE

OPŠTI AKTI U VEZI JAVNIH NABAVKIPreuzmite Pravilnik

Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Naziv javne nabavke

Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda

Javna nabavka Br. JNMV 07/17

Usluge reklame i promocije putem štampanih medija

Rok za podnošenje ponuda je do 31.05.2017 do 14 časova, a otvaranje ponuda će izvršiti 31.05.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka Br. JNMV 06/17

Usluge štampanja

Rok za podnošenje ponuda 24.05.2017 godine do 13 časova. A otvaranje će se obaviti u 14 časova.

*Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
Novi rok je 25.05.2017 do 14 časova, a otvaranje će se obaviti istog dana odnosno 25.05.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka Br. JNMV 05/17

Usluge reklame i promocije putem elektronskih medija

Rok za podnošenje ponuda je 24.05.2017 godine. A otvaranje će se obaviti
24.05.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka Br. JNMV 04/17

Usluge reklame i promocije putem štampanih medija

Rok za podnošenje ponuda je 04.05.2017 do 13 časova, dok je otvaranje ponuda u 14 časova.

Izmena roka:

Ponude se smatraju blagovremenim ukoliko budu primljene do 05.05.2017 godine do 13 časova. Otvaranje ponuda je 05.05.2017 godine u 14 časova. Izmene su vrsenu u vezi sa nacinom placanja.

Javna nabavka Br. JNMV 03/17

,,Usluge reklame i promocije putem bilborda i siti lajtova“

Rok za podnošenje ponuda je do 20.04.2017 godine do 12 časova, a otvaranje ponude je 20.04.2017 godine u 13 časova.

Javna nabavka Br. JNMV 02/17

JNMV 02/17

Rok za podnošenje ponuda je 17.02.2017 godine do 12 časova, a otvaranje ponuda je 17.02.2017 godine u 12 časova i 15 minuta.

Novi rok za podnošenje ponuda je do 20.02.2017 godine do 14 časova, a otvaranje ponuda je 20.02.2017 godine u 15 časova.

Novi rok za podnošenje ponuda je do 21.02.2017 godine do 14 časova, a otvaranje ponuda je 21.02.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka Br. JNMV 01/17

JNMV 01/17

Rok za podnošenje ponuda je 09.02.2017 godine do 12 časova, a otvaranje ponuda je 09.02.2017 godine u 12 časova I 15 minuta.

Javna nabavka Br. JNMV 03/2015

JNMV 03/2015

Rok za podnošenje ponuda je 02.11.2015 do 12 časova.