'

About us

O NAMA

Turistička Organizacija Novog Sada kao nosilac turističke privrede grada i najrelevantniji subjekt u ovoj oblasti privrede u skladu sa vizionarskim idejama, razvojno-strateškim poduhvatima i informativno-propagandnom delatnošću ima cilj da turistički potencijal grada postavi na pijadestal dostojan potrebama posetilaca.
Naša misija i vizija streme kulturnom, zabavnom, manifestacionom i kongresnom turizmu, u cilju propagiranja grada kao destinacije sa izuzetnim istorijskim, tradicijskim, zabavnim, poslovnim, izletničko-rekreativnim potencijalom!
Jedinstvena ponuda, vrhunska zabava i sve to uz OSMEH!
Osnova su NOVOSADSKOG TURIZMA.

Od brojnih organizacija sa kojima Turistička Organizacija Novog Sada ima saradnju, izdvajamo:

• Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije
• Grad Novi Sad, sekretarijat i uprava za privredu i turizam
• Turistička organizacija Srbije
• Turistička organizacija Vojvodine
• Turistička organizacija Beograda
• Turistička organizacija Zlatibor
• Univerzitet u Novom Sadu, Departman za geografiju, turizam i hotelski menadžment
• Univerzitet u Beogradu, Departman za ekonomiju
• Alijansa za sport Vojvodine
• USAID – organizacija koja pomaže konkurentne projekte u Srbiji
• Novosadski sajam, Kongresni centar MASTER
• IHRA (International Hotel and Restaurant Association)
• Brojna esnafska udruženja

 

MISIJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NOVOG SADA JE:

– promovisanje turističke ponude i uspostavljanje imidža Novog Sada kao atraktivne turističke destinacije;
– informisanje i propagiranje turizma u gradu kao vodeću privrednu granu u skladu sa strategijom razvoja grada;
– osnaživanje uticaja novosadskog turizma na republičkom i regionalnom nivou;
– promovisanje kulturno-istorijskog nasleđa i tradicije Novog Sada;
– organizovanje manifestacija koje bi zadovoljile diverzifikovane potrebe posetilaca;
– razvijanje svesti o vrednostima grada na specijalizovanim domaćim i međunarodnim sajmovima;
– predstavljanje turističke ponude predstavnicima vodećih svetskih medija i turooperatorima;
– promovisanje grada Novog Sada kao „City Break“ destinacije;
– omasovljavanje konferencijskih aktivnosti;
– afirmisanje i implementacija ugositeljskog sektora u raznovrsnu ponudu grada;
– afirmisanje svih oblika nautičkog turizma;

VIZIJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NOVOG SADA JE:

– razvoj turističke svesti svih relevantnih činilaca turističke privrede putem brojnih edukacija, konsultantskih sekcija, info-pultova u organizaciji TONS-a, ….
– unapređenje kadrovske politike naše kuće u cilju postizanja viših ciljeva Organizacije putem konsulatcija, edukativnih radionica, seminara, sajmova…