Međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva #MEKST2019

22.Nov-24.Nov

U Novom Sadu se u novembru održava MEKST konferencija, na kojoj se govori o: primeni marketinga u turizmu, novim trendovima u hotelijerstvu, filmu kao sredstvu promocije turističke destinacije i sportskom turizmu. Kroz edukaciju, druženje i zabavu, ovaj kongres gradi mrežu studenata, koji će u bližoj budućnosti stečena prijateljstva proširiti i na međusobnu profesionalnu saradnju.

Mesto održavanja: Kongresni centar Master Novosadskog sajma

http://fortuns.net