Međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva #MEKST2018

23.Nov-25.Nov

U Novom Sadu se u novembru održava MEKST konferencija, na kojoj se govori o: primeni marketinga u turizmu, novim trendovima u hotelijerstvu, filmu kao sredstvu promocije turističke destinacije i sportskom turizmu. Kroz edukaciju, druženje i zabavu, ovaj kongres gradi mrežu studenata, koji će u bližoj budućnosti stečena prijateljstva proširiti i na međusobnu profesionalnu saradnju.

Mesto održavanja: Prirodno-matematički fakultet

http://fortuns.net