Водичи и туристичке агенције

Туристички водичи за територију Града Новог Сада се могу обезбедити путем Удружења Туристичких Водича Новог Сада, које броји око 50 чланова, а који раде на разним светским језицима.

Контакт подаци овог Удружења су :
Удружење туристичких водича Новог Сада, Адреса: 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, Мастер центар

Тел: 00381 63 81 72 935
Е-маil: vodicins@gmail.com
Web: www.utvns.org
Ценовник и остали услови услуга , као и списак свих водича се могу видети на сајту овог удружења.

АУТОТУРИСТ
Мите Ружића 2
Тел: 523 863, 451 156
Е-маil: autoturist@eunet.rs, www.autoturist-ns.com

BONVOYAGE
Краља Александра 14
Тел: 66 21 244, 66 11 944
Е-маil: office@bonvoyage.co.rs, www.bonvoyage.co.rs

GO TRAVEL
Змај Јовина 22/9
Тел: 525 234
Е-маil: info@gotravel.rs, www.gotravel.rs

КОМПАС
Булевар Михајла Пупина 15
Тел: 522-528, фаx: 66-22-221
Е-mail: kompas@eunet.rs, www.kompasnovisad.com

MAGELAN TRAVEL
Николе Пашића 7
Тел: 47 24 088, 66 24 823
Е-маil: office@magelan.rs, www.magelan.rs, www.visitserbia.org

MARKET TOURS
Булевар Цара Лазара 55
Тел: 468 409, 63 67 612
market.tours.ns@gmail.com, www.markettoursns.com

ПАНАКОМП ЗЕМЉА ЧУДА
Булевар Цара Лазара 96
Тел: 466 075, 466 076
Е-маil: info@panacomp.net, office@panacomp.net, www.panacomp.net

ПОКЛОНИК
Дунавска 13
Тел: 021/6611-333; 060/44 30 809
Е-маil: poklonik2011@gmail.com, www.poklonik.com

ОЛИМПИА
Стражиловска 15
Тел: 021/6613 995
E-mail: office@olimpia.rs, www.olimpia.rs

ЛАСТА НОВИ САД
Сутјеска 2, локал 24
Тел: 021/66 10 324; 021/66 10 315; 021/66 10 331
lasta.novisad@lasta.rs, turizam.novisad@lasta.rs, www.lastatravel.rs

ПУТОКАЗ 021
Војводе Бојовића 10, локал 3
Tel: 021/ 301 34 57
office@putokaz.co, www.putokaz.co