Валута

У Србији је званично платежно средство динар, ознака РСД.

Новац можете да замените у свим банкама, као и у овлашћеним мењачницама.

Динар се издаје у апоенима од 10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000 динара.

Кованице у апоенима од 1/2/5/10/20 динара

Важећи курс можете да проверите на адреси Народне банке www.nbs.rs