ТОНС Тим

О НАМА

уристичка Организација Новог Сада као носилац туристичке привреде града и најрелевантнији субјект у овој области привреде у складу са визионарским идејама, развојно-стратешким подухватима и информативно-пропагандном делатношћу има циљ да туристички потенцијал града постави на пијадестал достојан потребама посетилаца.
Наша мисија и визија стреме културном, забавном, манифестационом и конгресном туризму, у циљу пропагирања града као дестинације са изузетним историјским, традицијским, забавним, пословним, излетничко-рекреативним потенцијалом!
Јединствена понуда, врхунска забава и све то уз ОСМЕХ!
Основа су НОВОСАДСКОГ ТУРИЗМА.

Од бројних организација са којима Туристичка Организација Новог Сада има сарадњу, издвајамо:

 • Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије
 • Град Нови Сад, секретаријат и управа за привреду и туризам
 • Туристичка организација Србије
 • Туристичка организација Војводине
 • Туристичка организација Београда
 • Туристичка организација Златибор
 • Универзитет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелски менаџмент
 • Универзитет у Београду, Департман за економију
 • Алијанса за спорт Војводине
 • УСАИД – организација која помаже конкурентне пројекте у Србији
 • Новосадски сајам, Конгресни центар МАСТЕР
 • ИХРА (Интернатионал Хотел анд Рестаурант Ассоциатион)
 • Бројна еснафска удружења

МИСИЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НОВОГ САДА ЈЕ:

 • промовисање туристичке понуде и успостављање имиџа Новог Сада као атрактивне туристичке дестинације;
 • информисање и пропагирање туризма у граду као водећу привредну грану у складу са стратегијом развоја града;
 • оснаживање утицаја новосадског туризма на републичком и регионалном нивоу;
 • промовисање културно-историјског наслеђа и традиције Новог Сада;
 • организовање манифестација које би задовољиле диверзификоване потребе посетилаца
 • развијање свести о вредностима града на специјализованим домаћим и међународним сајмовима;
 • представљање туристичке понуде представницима водећих светских медија и турооператорима;
 • промовисање града Новог Сада као „City break“ дестинације;
 • омасовљавање конференцијских активности;
 • афирмисање и имплементација угоситељског сектора у разноврсну понуду града;
 • афирмисање свих облика наутичког туризма;

ВИЗИЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НОВОГ САДА ЈЕ:

 • развој туристичке свести свих релевантних чинилаца туристичке привреде путем бројних едукација, консултантских секција, инфо-пултова у организацији ТОНС-а, ….
 • унапређење кадровске политике наше куће у циљу постизања виших циљева Организације путем консулатција, едукативних радионица, семинара, сајмова…