Kако бити на сајту ТОНС-а

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Интернет страница на адреси www.novisad.travel власништво је Туристичке организације Града Новог Сада (у даљем тексту: ТОНС).

Материјали на овој интернет страници заштићени су ауторским правима и свако неовлашћено коришћење истих може представљати кршење Закона о ауторским и другим сродним правима, жигу или других одговарајућих прописа из те области.

Сви текстуални, фото и видео материјали, на којима Туристичка организација Града Новог Сада (у даљем тексту: “ ТОНС “) нема ауторска права, а који су објављени на овој интернет страници, су само информативног карактера и за њихову тачност и аутентичност ТОНС не сноси одговорност.

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПОДАТАКА И ОГЛАШАВАЊА

Простор на овој интернет страници се може користити у сврху промоције туристичке и са туризмом повезаних других понуда и (или) с тим у вези одговарајућих информација. Коришћење интернет странице ТОНС-а подразумева следеће:

1. Увид у податке и информације и видео или фото материјале који се налазе на интернет страници и преузимање (доwнлоад ) података,информација,видео и фото материјала који се налазе на интернет страници.
ТОНС дозвољава посетиоцу-кориснику интернет странице да може слободно и без ограничења прегледати и преузимати материјале са ове интернет странице само за личну и некомерцијалну употребу, под условом да у тако преузетом материјалу остану видљиве све постојеће ознаке о ауторским правима.
Изузетно, а у случају потребе коришћења преузетог материјала у хуманитарне или туристичко- промотивне сврхе од стране других правних лица чији је оснивач Република Србија, АП Војводина, орган локалне самоуправе или удружење грађана,ТОНС ће на основу њиховог поднетог писменог Захтева за сагласност, одлучити о могућности такве намене коришћења. Образац Захтева за сагласност можете преузети ОВДЕ.

2. 2. Оглашавање субјеката туристичке и са туризмом повезаних других понуда (туристичке агенције, хотели, мотели, хостели, преноћишта, ресторани, кафане, кафићи, чарде, салаши који немају и имају смештај, винарије, вински подруми, клубови, пабови, већи трговински центри и други слични субјекти) на интернет страници, а уз претходно испуњавање услова оглашавања. Оглашавање је бесплатно, а огласи се постављају на тачно предвиђеним страницама за сваку категорију.
Коришћење простора на интернет страници ТОНС-а за оглашавање и промоцију субјеката туристичке понуде Града Новог Сада односно за информисање о туристичкој понуди Града Новог Сада, зависно од категорије субјекта који се оглашава, се омогућава под следећим условима:

а) ЗА ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ:
Туристичке агенције, које се баве рецептивом и које у својој редовној понуди, као и на свом интернет сајту, имају програме за Нови Сад и Фрушку гору и фрушкогорске манастире, могу се оглашавати у складу са закљученим Протоколом о сарадњи i potpisanom Декларацијом по чл.11. Закона о оглашавању.

б) ЗА ВЛАСНИКЕ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА
Да поседују све потребне дозволе за рад или испуњавају за то одређене законске услове те да потпишу Декларацију по чл. 11. Закона о оглашавању, како би били оглашени на сајту и публикацијама ТОНС-а. Образац Декларације може се преузети ОВДЕ.

ц) ЗА ВЛАСНИКЕ РЕСТОРАНА, КАФАНА, ЧАРДИ, КАФИЋА, САЛАША (КОЈИ НЕ НУДЕ СМЕШТАЈ), ВИНАРИЈА, ВИНСКИХ ПОДРУМА, КЛУБОВА, ПАБОВА И СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА
Да поседују све потребне дозволе за рад, минимум 2 године непрекидног рада, имају јеловнике на српском и енглеском језику, те да потпишу Декларацију по чл. 11. Закона о оглашавању како би били оглашени на сајту и публикацијама ТОНС-а. Образац Декларације може се преузети ОВДЕ.

д) ЗА ВЛАСНИКЕ ТРГОВИНСКИХ ЦЕНТАРА, ШОПИНГ ЦЕНТАРА И СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА
Да непрекидно раде минимум 2 године, да имају најмање 20 локала са робом (бутика), да у оквиру продајног објекта имају пратеће угоститељске објекте, да поседују тоалете и паркинг простор за посетиоце, те да потпишу Декларацију по чл. 11. Закона о оглашавању како би били оглашени на сајту и публикацијама ТОНС-а. Образац Декларације може се преузети ОВДЕ.

a) У склопу оглашавања субјеката туристичке понуде биће, уколико то исти захтевају, постављени и одговарајући линкови ка интернет страницама субјеката који се оглашавају, под условом да такви (линкови) везе и интернет странице са које потичу ти линкови :

– не стварају забуну или заблуду корисника о разлозима због којих су направљени;
– не користе лого или други облик визуелне идентификације ТОНС-а без дозволе ТОНС-а;
– не промовишу, религиозне, политичке или расистичке ставове и идеје;
– не подстичу и (или) не изражавају националну ,расну или верску нетрпељивост, мржњу или дискриминацију и (или) не садрже увредљиве, порнографске, неукусне и контраверзне садржаје.

b) Попуњени и потписани обрасци Декларације по чл. 11. Закона о оглашавању, Протокола о сарадњи и Захтева за сагласност, могу се послати у скенираном облику путем електронске поште на адресу: oglasi@turizamns.rs, док се оригинални примерци достављају лично или путем поште на адресу: Туристичка организација Града Новог Сада, Нови Сад, Трг Слободе 3/3, поштански фах 309.