Јавна набавка ЈНМВ 06/19 - Набавка излагачких тезги

Јавна набавка ЈНОП 05/19 - Услуге штампе

Јавна набавка ЈНОП 04/19 - Услуге рекламе и промоције путем штампаних медија

Јавна набавка ЈНОП 03/19-Услуге рекламе и промоције путем електронских медија и израде креативних решења, визуала, кратких текстова (copy-а)

Услуге рекламе и промоције путем електронских медија и израде креативних решења, визуала, кратких текстова (copy-а), шифра: ЈНОП 03/19.

Конкурсна документација ЈНОП 03/19

Позив за подношење понуда ЈНОП 03/19

Додатна питања и појашњења ЈНОП 03/19

Одлука о додели уговора ЈНОП 03/19

Јавна набавка ЈНМВ 02/19-Услуге посредовања при обезбеђивању хотелског смештаја и превоза за службена путовања у земљи и иностранству

Јавна набавка ЈНМВ 01/19 - Пружање услуга транспорта путничким аутомобилом, комбијем и аутобусом.

Јавна набавка Закуп административне и електронске опреме за потребе наступа ТОНС-а на сајму туризма у Београду, шифра: ЈНМВ 16/18.

Закуп административне и електронске опреме за потребе наступа
ТОНС-а на сајму туризма у Београду, шифра: ЈНМВ 16/18.

Конкурсна документација ЈНМВ 16/18

Позив за подношење понуда ЈНМВ 16/18

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНПП 10/18

ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – НАБАВКА МAГAЗИНA „HELLO! TRAVEL: NOVI SAD“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Јавна набавка ЈНМВ 06/18

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЗАКУП АДМИНИСТРАТИВНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТУПА ТОНС-А НА САЈМУ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ, ШИФРА: ЈНМВ 06/18

Позив за подношење понуде ЈНМВ 06/2018

Конкурсна документација ЈНМВ 06/2018

Јавна набавка ЈНМВ 04/18

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОМОЦИЈЕ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА, ШИФРА: ЈНМВ 04/18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна питања и појашњења 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка ЈНМВ 03/18

Јавна набавка ЈНМВ 02/18

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ТРАНСПОРТА ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛОМ, КОМБИЈЕМ (ТЕРЕТНИМ, ПУТНИЧКИМ) И АУТОБУСОМ, ШИФРА: ЈНМВ 02/18

Позив за подношење понуда-ЈНМВ 02/18

Конкурсна документација-ЈНМВ 02/18

Додатне информације и појашњења број 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/18

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/18

 

Јавна набавка ЈНМВ 01/18

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРЕВОЗА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВО, ШИФРА: ЈНМВ 01/18

 

Позив за подношење понуда-ЈНМВ 01/18

Конкурсна документација-ЈНМВ 01/18

Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/18

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/18 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/18 партија 2

Јавна набавка ЈНПП 12/17

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОТКУП ТИРАЖА ПУБЛИКАЦИЈЕ „НОВИ САД: ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ 2021; ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ 2019“

Обавештење о покретању поступка ЈНПП 12/17

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ЈНПП 12/17

Обавештење о закљученом уговору ЈНПП 12/17

Јавна набавка ЈНМВ 11/17

Јавна набавка ЈНОП 10/17

Јавна набавка ЈНМВ 09/17

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЗАКУП АДМИНИСТРАТИВНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА САЈМОВЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА КОЈИМА УЧЕСТВУЈЕ ТОНС, ШИФРА: ЈНМВ 09/17

Позив за подносење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ЈНМВ 09 2017

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 09/17

Јавна набавка ЈНПП 08/17

Јавна набавка услуга – пројекат промоције туристичке понуде града Новог Сада путем специјалног издања травел магазина „ХЕЛЛО! ТРАВЕЛ: НОВИ САД“

Обавештење о покретању поступка ЈНПП 08/17

Конкурсна документација ЈНПП 08/17

Одлука о додели уговора у поступку ЈНПП 8/17

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 07/17

Услуге Рекламе и Промоције путем ШТАМПАНИХ МЕДИЈА

Конкурсна документација ЈНМВ 07/17

Позив за подношење понуда ЈНМВ 07/17

Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 07/17

Обавештење О продужењу Рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/17

Обавештење о додели уговора ЈНМВ 07/17

Рок за подношење понуда је до 31.05.2017 до 14 часова, А отварање понуда ће бити извршити 31.05.2017 године у 15 часова.

Јавна набавка ЈНМВ 06/17

Услуге штампања

Конкурсна документација ЈНМВ 06/17

Позив за подношење понуда ЈНМВ 06/17

Одговори на Питања

Одговор на Питања најважнијих светских понуђача 1

Одговор на Питања најважнијих светских понуђача 2

Измене

Прва измена конкурсне документације – услуге штампања

Одлука о додели уговора ЈНМВ 06/17

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 06/17

Рок за подношење понуда 24.05.2017 године до 13 часова. Отварање ће се обавити У 14 часова.

* Обавештење о продужењу рока за подношење понуде.
Нови Рок је 25.05.2017 до 14 часова, а отварање ће се обавити истог дана односно 25.05.2017 године у 15 часова.

Јавна набавка ЈНМВ 05/17

Услуге Рекламе и Промоције путем електронских медија

Позив за подношење понуда ЈНМВ 05/17

Конкурсна документација ЈНМВ 05/17

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 05/17

Рок за подношење понуда је 24.05.2017 године. Отварање ће бити видите: обавити
24.05.2017 године у 15 часова.

Јавна набавка ЈНМВ 04/17

Услуге Рекламе и Промоције путем ШТАМПАНИХ МЕДИЈА

Конкурсна документација ЈНМВ 04/17

Позив за подношење понуда ЈНМВ 04/17

Обавештење О продужењу Рока ЈНМВ 04/17

Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 04/17

Обавештење О обустави поступка Јавне набавке ЈНМВ 04/17

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 04/17

Рок за подношење понуда је 04.05.2017 до 13 часова, док је отварање понуда у 14 часова.

Измена Рока:

Понуде, се сматрају благовременим уколико Буду Примљене до 05.05.2017 године до 13 часова. Отварање понудба је 05.05.2017 године у 14 часова. Измене Су врсену у вези са нацином плацања.

Јавна набавка ЈНМВ 03/17

Услуге рекламе и промоције путем билборда и итис лајтова ”

Конкурсна документација ЈНМВ 03/17

Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/17

Одговор на Питања најважнијих светских понуђача ЈНМВ 03/17

Одлука О ДОДЕЛИ уговора ЈНМВ 03/17

Обавештење О закљученом уговору за ЈНМВ 03/17

Рок за подношење понуда је до 20.04.2017 године до 12 часова, А Отварање понуда је 20.04.2017 године у 13 часова.

Јавна набавка ЈНМВ 02/17

Конкурсна документација ЈНМВ 0217

Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/17

Одговори на питања понуђача ЈНМВ 02/17

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на питање понуђача друго

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда други

Одговор на питање понуђача треће

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 02 2017 Партија 1

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 02 2017 Партија 2

Обавештење о закљученом уговору за 02-17 П1

Обавештење о закљученом уговору за 02-17 П2

Рок за подношење понуда је 17.02.2017 године до 12 часова, А Отварање понуда је 17.02.2017 године у 12 часова сам 15 минути.

Нови Рок за подношење понуда је до 20.02.2017 године до 14 часова, а отварање понуда је 20.02.2017 године у 15 часова.

Нови Рок за подношење понуда је до 21.02.2017 године до 14 часова, а отварање понуда је 21.02.2017 године у 15 часова.

Јавна набавка ЈНМВ 01/17

Јавна набавка ЈНМВ 03/2015

Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/2015

Конкурсна документација ЈНМВ 03/2015

Рок за подношење понуда је 02.11.2015 до 12 часова.

Јавна набавка ЈНПП 02/2015

Јавна набавка мушки вредности служба ресторана са традиционалном храном

Позив за подношење понуда ЈНМВ 02 2015

Конкурсна документација НАБАВКА служба ресторана ЈНМВ 02 2015

Обавештење О закљученом уговору ЈНМВ 0202015

Рок за подношење понуда 29.06.2015. до 12 часова

Јавна набавка ЈНОП 01 2015

Јавна набавка У отвореном поступку ЈНОП 01 2015

Позив за подношење понуда ЈНОП 01 2015

Конкурсна документација У Отворени поступку ЈНОП 01 2015

Обавештење О закључењу уговора ЈНОП 01 2015

Рок за подношење Пријава је 10.06.2015. до 12 часова

.06.2015. do 12 časova