Импресум

Топ 40 – Атракције

Текст: Гордана Стојаковић
Литература/ извори:

Марковић, Живко. (2005) Петроварадинска тврђава и Подграђе –Водич. Нови Сад: Бечкерек и Музеј града Новог Сада.

Мапа верских заједница Новог Сада. (2003) Нови Сад: Екуменска хуманитарна организација (ЕХО)

Споменичко наслеђе Србије – Непокретна културна добра од великог и изузетног значаја. (1998) ур. Милета Милић. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе.

Митровић, Владимир. Шилић, Мирослав. (2001) Градитељи Новог Сада, друга половина XИX века – прва половина XX века. Доступно на http://www.graditeljins.wordpress.com приступљено: јул 2013.

Нови Сад – поглед на јеврејску културну баштину. (2012) Нови Сад: Јеврејска општина Нови Сад.

Стојаковић, Гордана. (1999) Нови Сад из женског угла. Нови Сад: Футура публикације & Женске студије и истраживања.

Стојаковић, Гордана. (2007) Туризам Фрушке горе у: Фрушка гора. ур. Јелица Недић. Београд: Завод за уџбенике. 501-520.

Ћурчић, Слободан. Добривојевић, Оливера. Стојаковић, Гордана. (2002). Фрушка Гора-Туристички водич. Нови Сад/Београд: Прометеј& Војноиздавачки завод.

Стојаковић Гордана (ат ал.) (2005) Туристички производ Нови Сад кроз историју у: Културни туризам. ур. Олга Хаџић. 313-353. Нови Сад: Унивезитет у Новом Саду. ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство.

Текстови са интернета:

„Неокласицизам – Арсеније Теодоровић и Павел Ђурковић“

http://www.galerijamaticesrpske.rs/neoklasicizam-arsenije-teodorovic-i-pavel-djurkovic.html

приступљено: јул 2013.

„Историцизам“

http://www.galerijamaticesrpske.rs/istorizam.html pristupljeno: jul 2013
приступљено: јул 2013.

„Сликарство раног барока“
http://www.galerijamaticesrpske.rs/slikarstvo-ranog-baroka.html pristupljeno: jul 2013.

„Симболизам – Стеван Алексић“
http://www.galerijamaticesrpske.rs/simbolizam-stevan-aleksic.html
pristupljeno: jul 2013
.

Фрушка гора

Текст: Гордана Стојаковић
Литература:
Слободан, Ћурчић. Нови Сад (2002). Фрушка Гора-Туристички водич. Нови Сад/Београд: Прометеј& Војноиздавачки завод.
Стојаковић, Гордана. (2007) Туризам Фрушке горе у: Фрушка гора. ур. Јелица Недић. Београд: Завод за уџбенике. 501-520.


О историји Новог Сада

Текст: Гордана Стојаковић

Литература: Слободан, Ћурчић. Нови Сад (2002). Фрушка Гора-Туристички водич. Нови Сад/Београд: Прометеј& Војноиздавачки завод, 43-59.

Манастири Фрушке горе

Текст: Гордана Стојаковић
Литература/извори:
Давидов, Динко. (2007) Фрушкогорска „Света Гора“ у: Фрушка гора. ур. Јелица Недић. Београд: Завод за уџбенике, 245-271.
Споменичко наслеђе Србије – Непокретна културна добра од великог и изузетног значаја. (1998) ур. Милета Милић. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе.
Стојаковић, Гордана. (2007) Туризам Фрушке горе у: Фрушка гора. ур. Јелица Недић. Београд: Завод за уџбенике. 501-520.
Ћурчић, Слободан. Добривојевић, Оливера. Стојаковић, Гордана. (2002). Фрушка Гора-Туристички водич. Нови Сад/Београд: Прометеј& Војноиздавачки завод.
Фрушкогорски манастири. Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад http://www.pzzzsk.rs/fruskogorski-manastiri/fruskogorski-manastiri.html

приступљено у фебруару 2015.

Петроварадин – Историја

Текст: Гордана Стојаковић

Литература:
Ћурчић, Слободан. Добривојевић, Оливера. Стојаковић, Гордана. (2002). Фрушка Гора-Туристички водич. Нови Сад/Београд: Прометеј& Војноиздавачки завод.

Марковић, Живко. (2005) Петроварадинска тврђава и Подграђе –Водич. Нови Сад: Бечкерек и Музеј града Новог Сада.

Заштићена природа

Текст: Гордана Стојаковић
Литература/ извор:
Стојаковић, Гордана. (2007) Туризам Фрушке горе у: Фрушка гора. ур. Јелица Недић. Београд: Завод за уџбенике. 501-520.
Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад http://www.pzzp.rs/sr/zastita-prirode.html приступљено у фебруару 2015.