Bele ladje sa Dunava nam dovode sve veći broj turista

Na osnovu podataka dobijenih od strane Agencije za upravljanje lukama, broj pristajanja putničkih plovila koja su prošle godine pristala u Novom Sadu iznosio je 333, što je porast u odnosu na 2016. godinu kada ih je, prema istom izvoru bilo 306. Broj iskrcanih putnika u 2017. godini iznosio je  42.756, što je takođe porast u odnosu na 2016. godinu kada se iskrcalo 36.604 putnika. Najprometniji je bio septembar, kada je pristalo 62 plovila i iskrcalo se 8.375 putnika. Jedini meseci bez pristajanja putničkih plovila 2017. godine bili su januar i februar.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn