Let avionom iznad Novog Sada

Doživite nezaboravno iskustvo uživajući u pogedu na Novi Sad i okolinu iz ptičje perspetkive u polusatnom letu. Poletanje sa aerodroma Čenej. U polusatnom letu na visini…

Pročitaj više

Podzemni Novi Sad

Obilazak Petrovaradinske tvrđave, jedne od tri najveće u Evropi, zajedno sa Beogradskom. Sagrađena je od strane Habzburške monarhije, sa ciljem da zaštiti granice Carstva…

Pročitaj više

Na upit

Sve turističke programe koje osmislite, a odnose se na Novi Sad i njegovu okolinu mogu vam na upit ponuditi sledeće novosadske turističke agencije sa višegodišnjim iskustvom

Pročitaj više